ఇద్దరి గూరిచితిమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరి గూరిచితిమి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరి గూరిచితిమి యేము చెలికత్తెలము
పొద్దు కొకకొత్తలుగా భోగించరయ్యా

ప్రేమముతో సేసపాల పెండ్లికూతురురిదె వచ్చె
ఆముకొని సరసములాడవయ్యా
ఆమనిసిగ్గులతోడ నదె తెరలో నున్నది
చేముట్టి సేవలెల్లాఁ జేయించుకోవయ్యా

మక్కువతో నీ మేన మరదలిదివో వచ్చె
చక్కగా పాదాలీకపై జాచవయ్యా
వెక్కసాన తమకించి వేడుకటో నున్నది
గక్కననుఁ దప్పక మొగము చూడవయ్యా

అరుదై శ్రీవెంకటేశ అలమేలుమంగ వచ్చె
బెరసి రతులను నిట్టె పెనగవయ్యా
గరిమ వేళగాచి నీకౌగిటిలోనే నున్నది
సరికిబేసికి నీవు చనవియ్యవయ్యా


iddari gUrichitimi (Raagam: ) (Taalam: )

iddari gUrichitimi yEmu chelikattelamu
poddu kokakottalugA bhOgiMcharayyA

prEmamutO sEsapAla peMDlikUtururide vachche
Amukoni sarasamulADavayyA
AmanisiggulatODa nade teralO nunnadi
chEmuTTi sEvalellA@M jEyiMchukOvayyA

makkuvatO nI mEna maradalidivO vachche
chakkagA pAdAlIkapai jAchavayyA
vekkasAna tamakiMchi vEDukatO nunnadi
gakkananu@M dappaka mogamu chUDavayyA

arudai SrIveMkaTESa alamElumaMga vachche
berasi ratulanu niTTe penagavayyA
garima vELagAchi nIkaugiTilOnE nunnadi
sarikibEsiki nIvu chanaviyyavayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |