ఇది సమయము బ్రోవరాదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


రాగం: నాటకప్రియ తాళం: రూపక

ఇది సమయము బ్రోవ రాదా యదుకుల తిలక నీకు||

సదయ హృదయ సర్వేశ మదన కోటి సుందర||

కరుణ జేసి మును నీవే కరి రాజుని బ్రోవలేదా మురహర మందర గిరిధర
మురళిధర శ్రీకర పరమ పురుష వాసుదేవ గరుడ గమన గానలోల||