ఇది మల్లెల వేళయని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సుఖ దుఃఖాలు (1967) సినిమా కోసం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రచించిన పాట.

పల్లవి:

ఇది మల్లెల వేళయనీ, ఇది వెన్నెల మాసమని

తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది


చరణం:

కసిరే ఎండలు కాల్చునని, ముసిరే వానలు ముంచునని

ఇక కసిరే ఎండలు కాల్చునని, మరి ముసిరే వానలు ముంచునని

ఎరుగని కోయిల ఎగిరింది (2)

చిరిగిన రెక్కల ఒరిగింది నేలకు ఒరిగింది ||ఇది మల్లెల||


చరణం:

మరిగిపోయేది మానవ హృదయం, కరుణ కరిగేది చల్లని దైవం (2)

వాడే లతకు ఎదురై వచ్చు వాడని వసంత మాసం

వసివాడని కుసుమ విలాసం || ఇది మల్లెల ||


చరణం:

ద్వారానికి తారామణి హారం హారతి వెన్నెల కర్పూరం (2)

మోసం ద్వేషం లేని సీమలో (2) మొగసాల నిలిచెనీ మందారం || ఇది మల్లెల ||

ఓ...ఓ....ఓ....ఓ...