ఇదిగో మా యజ్ఞాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదిగో మా (రాగం: శహన) (తాళం: ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఇదిగో మా యజ్ఞాన మెప్పుడును సహజమే
కదిసి నీవే కరుణించవయ్యా ||

తల్లిచంకనున్న బిడ్డ తమితో జన్నుదాగు తా
నొల్లడు తండ్రి యెత్తుకొన బోతేను
మల్లడి నీ మాయలో మరిగిన జీవముల
మెల్లనె మీసేవజేసి మిమ్ము జేరజాలము ||

రెక్కల మరుగుపక్షి రెక్కలక్రిందనే కాని
యెక్కడు వద్దనే మేడ యెంతవున్నను
ప్రక్కన జన్మమెత్తిన ప్రపంచపు జీవులము
యెక్కుడైన వైకుంఠ మిది గోరజాలము ||

నీరులో నుండేటి కప్ప నీటిలో వుండుగాని
వూరకే పరుపు మీద నుండదెంతైనను
అరయ సంసారములో అజ్ఞానపు జీవులము
బోరన శ్రీవేంకటేశ బుద్ధి చెప్పికావవె ||


idigO mA (Raagam: Sahana) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

idigO mA yaj~jAna meppuDunu sahajamE
kadisi nIvE karuNiMcavayyA

tallicaMkanunna biDDa tamitO jannudAgu tA
nollaDu taMDri yettukona bOtEnu
mallaDi nI mAyalO marigina jIvamula
mellane mIsEvajEsi mimmu jErajAlamu

rekkala marugupakShi rekkalakriMdanE kAni
yekkaDu vaddanE mEDa yeMtavunnanu
prakkana janmamettina prapaMcapu jIvulamu
yekkuDaina vaikuMTha midi gOrajAlamu

nIrulO nuMDETi kappa nITilO vuMDugAni
vUrakE parupu mIda nuMDadeMtainanu
araya saMsAramulO aj~jAnapu jIvulamu
bOrana SrIvEMkaTESa buddhi ceppikAvave

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |