ఇదిగాక సౌభాగ్య మిదిగాక తపము మఱి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదిగాక సౌభాగ్య(రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

ఇదిగాక సౌభాగ్య మిదిగాక తపము మఱి
యిదిగాక వైభవం బిక నొకటి కలదా

అతివ జన్మము సఫలమై పరమయోగివలె
నితర మోహాపేక్ష లిన్నియును విడిచె
సతి కోరికలు మహాశాంతమై యిదె చూడ
సతత విజ్ఞాన వాసన వోలె నుండె

తరుణి హృదయము కృతార్థత బొంది విభుమీది
పరవశానంద సంపదకు నిరవాయ
సరసిజానన మనో జయ మంది యింతలో
సరిలేక మనసు నిశ్చలభావమాయ

శ్రీ వేంకటేశ్వరుని జింతించి పరతత్త్వ
భావంబు నిజముగా బట్టె జెలియాత్మ
దేవోత్తముని కృపాధీనురాలై యిపుడు
లావణ్యవతికి నుల్లంబు దిరమాయ


(Raagam: mukhaari) (Taalam: )

Idigaaka saubhaagya midigaaka tapamu ma~ri
Yidigaaka vaibhavam bika nokati kaladaa

Ativa janmamu saphalamai paramayogivale
Nitara mohaapaeksha linniyunu vidiche
Sati korikalu mahaasaamtamai yide chooda
Satata vij~naana vaasana vole numde

Taruni hrdayamu krtaarthata bomdi vibhumeedi
Paravasaanamda sampadaku niravaaya
Sarasijaanana mano jaya mamdi yimtalo
Sarilaeka manasu nischalabhaavamaaya

Sree vaemkataesvaruni jimtimchi paratattva
Bhaavambu nijamugaa batte jeliyaatma
Daevottamuni krpaadheenuraalai yipudu
Laavanyavatiki nullambu diramaaya


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-adhyatmikam_28.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |