ఇతర చింత లిక నేమిటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతర చింత (రాగం: గుండక్రియ) (తాళం : )

ఇతర చింత లిక నేమిటికి
అతడే గతియై అరసేటివాడు

కర్మమూలమే కాయము నిజ
ధర్మమూలమే తనయాత్మ
అర్మిలి రెంటికి హరియొకడే
మర్మ మీతడే మనిపేటివాడు

బహుభోగమయము ప్రపంచము
నిహితజ్ఞానము నిజముక్తి
ఇహపరములకును యీశ్వరుడే
సహజపుకర్తై జరపేటివాడు

అతిదుఃఖకరము లానలు
సతతసుఖకరము సమవిరతి
గతి యలమేల్మంగతో శ్రీవేంకట
పతి యొకడిన్నిట బాలించువాడు


Itara chimta (Raagam:Gumdakriya ) (Taalam: )

Itara chimta lika naemitiki
Atadae gatiyai arasaetivaadu

Karmamoolamae kaayamu nija
Dharmamoolamae tanayaatma
Armili remtiki hariyokadae
Marma meetadae manipaetivaadu

Bahubhogamayamu prapamchamu
Nihitaj~naanamu nijamukti
Ihaparamulakunu yeesvarudae
Sahajapukartai jarapaetivaadu

Atidu@hkhakaramu laanalu
Satatasukhakaramu samavirati
Gati yalamaelmamgato sreevaemkata
Pati yokadinnita baalimchuvaadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |