ఇతరులకు నిను నెరగతరమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరులకు నిను (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరులకు నిను నెఱుగతరమా
సతత సత్యవ్రతులు సంపూర్ణ మోహ విర-
హితులెఱుగుదురు నిను నిందిరారమణా॥

నారీకటాక్ష పటు నారాచభయరహిత-
శూరులెఱుగుదురు నిను చూచేటిచూపు
ఘోరసంసార సంకులపరిచ్ఛేదులగు-
ధీరులెఱుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము॥

రాగభోగవిదూర రంజితాత్ములు మహా-
భాగులెరుగుదురు నిను ప్రణుతించు విధము
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా-
యోగులెఱుగుదురు నీవుండేటి వునికి॥

పరమ భాగవత పదపద్మ సేవానిజా-
భరణు లెఱుగుదురు నీ పలికేటి పలుకు
పరగు నిత్యానంద పరిపూర్ణ మానస-
స్థిరులెఱుగుదురు నిను తిరువేంకటేశ॥


Itarulaku ninu (Raagam: ) (Taalam: )

Itarulaku ninu ne~ragataramaa
Satata satyavratulu sampoornamohavira-
Hitale~ruguduru ninu nimdiraaramanaa

Naareekataakshapatunaaraachabhayarahita-
Soorule~ruguduru ninu choochaetichoopu
Ghorasamsaara samkulaparichchaedulagu-
Dheerule~ruguduru needivyavigrahamu

Raagabhogavidooraramjitaatmulu mahaa-
Bhaaguleruguduru ninu pranutimchuvidhamu
Aagamoktaprakaaraabhigamyulu mahaa-
Yogule~raguduru neevumdaetivuniki

Paramabhaagavata padapadmasaevaanijaa-
Bharanule~ruguduru nee palikaetipaluku
Paragunityaanamdaparipoorna maanasa-
Sthirule~ruguduru ninu tiruvaemkataesa


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/08/annamayya-samkirtanalutatwamulu_05.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |