ఇతరమెరుగ గతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరమెరుగ గతి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరమెరుగ గతి ఇదియే శరణ్యము
సతత పూర్ణునికి శరణ్యము ||

సకలలోకముల సాక్షియై గాచిన
సర్వేశ్వరునకు శరణ్యము
ఉర్వికి మింటికి ఒక్కట మెరిగిన
సార్వభౌమునకు శరణ్యము ||

శ్రీకాంత నురము చెంగట నిలిపిన
సాకారునకును శరణ్యము
పైకొని వెలిగేటి పరంజ్యోతి యౌ
సౌకుమారునకు శరణ్యము ||

తగ నిహ పరములు దాసుల కొసగెడి
జగదీశ్వరునకు శరణ్యము
నగు శ్రీ వేంకట నాథుడ నీకు
సుగుణమూర్తి యిదె శరణ్యము ||


itarameruga gati (Raagam: ) (Taalam: )


itarameruga gati idiyE SaraNyamu
satata pUrNuniki SaraNyamu

sakalalOkamula sAkShiyai gAcina
sarvESvarunaku SaraNyamu
urviki miMTiki okkaTa merigina
sArvaBaumunaku SaraNyamu

SrIkAMta nuramu ceMgaTa nilipina
sAkArunakunu SaraNyamu
paikoni veligETi paraMjyOti yau
saukumArunaku SaraNyamu

taga niha paramulu dAsula kosageDi
jagadISvarunaku SaraNyamu
nagu SrI vEMkaTa nAthuDa nIku
suguNamUrti yide SaraNyamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |