ఇతరములిన్నియు నేమిటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరములిన్నియు నేమిటికి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరములిన్నియు నేమిటికి
మతిచంచలమే మానుటపరము

ఎక్కడి సురపుర మెక్కడి వైభవ
మెక్కడి విన్నియునేమిటికి
యిక్కడనే పరహితమును పుణ్యము
గక్కున జేయగ గలదిహ పరము

యెవ్వరు చుట్టములెవ్వరు బంధువు
లెవ్వరిందరును నేమిటికి
రవ్వగు లక్ష్మీరమణుని దలపుచు
యివ్వలదా సుఖియించుట పరము

యెందరు దైవము లెందరు వేల్పులు
యెందరిందరును నేమిటికి
కందువెఱిగి వేంకటగిరి రమణుని
చిందులేక కొలిచినదిహ పరము


Itaramulinniyu naemitiki (Raagam: ) (Taalam: )

Itaramulinniyu naemitiki
Matichamchalamae maanutaparamu

Ekkadi surapura mekkadi vaibhava
Mekkadi vinniyunaemitiki
Yikkadanae parahitamunu punyamu
Gakkuna jaeyaga galadiha paramu

Yevvaru chuttamulevvaru bamdhuvu
Levvarimdarunu naemitiki
Ravvagu lakshmeeramanuni dalapuchu
Yivvaladaa sukhiyimchuta paramu

Yemdaru daivamu lemdaru vaelpulu
Yemdarimdarunu naemitiki
Kamduve~rigi vaemkatagiri ramanuni
Chimdulaeka kolichinadiha paramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |