ఇతరచింత లేక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరచింత లేక (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరచింత లేక యేమిటికి
అతడే గతియై అరసేటివాడు ||

కర్మ మూలమే కాయము నిజ
ధర్మ మూలమే తన యాత్మ
అర్మిలి రెంటికి హరి యొకడే
మర్మ మీతడే మనిపేటి వాడు ||

బహుభోగ సమయము ప్రపంచము
విహిత జ్ఞానము నిజముక్తి
ఇహపరములకును ఈశ్వరుడే
సహజ కర్తయై జరిపేటి వాడు ||

అతి దుఃఖకరము లాసలు
సతత సుఖకరము సమవిరతి
గతి యలమేల్మంగతో శ్రీ వేంకట
పతి యొకడిన్నిట పాలించువాడు ||


itaraciMta lEka (Raagam: ) (Taalam: )


itaraciMta lEka yEmiTiki
ataDE gatiyai arasETivADu

karma mUlamE kAyamu nija
dharma mUlamE tana yAtma
armili reMTiki hari yokaDE
marma mItaDE manipETi vADu

bahuBOga samayamu prapaMcamu
vihita j~jAnamu nijamukti
ihaparamulakunu ISvaruDE
sahaja kartayai jaripETi vADu

ati duHKakaramu lAsalu
satata suKakaramu samavirati
gati yalamElmaMgatO SrI vEMkaTa
pati yokaDinniTa pAliMcuvADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |