ఇతనికంటే ఘనులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతనికంటే ఘనులు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతనికంటే ఘనులు ఇకలేరు
ఇతరదేవతల ఇందరిలోన ||

భూపతి యితడే పొదిగి కొలువరో
శ్రీపతి యితడే చేకొనరో
ఏపున బలుపుడు నితడే చెరరో
పై పై వేంకట పతి యైనాడు ||

మరుగురు డితడే మతినమ్మగదరో
పరమాత్ము డితడే భావించరో
కరివరదు డితడే గతియని తలచరో
పరగ శ్రీవేంకట పతియై నాడు ||

తల్లియు నితడే తండ్రియు నితడే
వెల్లవియై యిక విడువరో
చల్లగా నితని శరణని బ్రతుకరో
అల్ల శ్రీ వేంకట హరి యయినాడు ||


itanikaMTE Ganulu (Raagam: ) (Taalam: )


itanikaMTE Ganulu ikalEru
itaradEvatala iMdarilOna

BUpati yitaDE podigi koluvarO
SrIpati yitaDE cEkonarO
Epuna balupuDu nitaDE cerarO
pai pai vEMkaTa pati yainADu

maruguru DitaDE matinammagadarO
paramAtmu DitaDE BAviMcarO
karivaradu DitaDE gatiyani talacarO
paraga SrIvEMkaTa patiyai nADu

talliyu nitaDE taMDriyu nitaDE
vellaviyai yika viDuvarO
callagA nitani SaraNani bratukarO
alla SrI vEMkaTa hari yayinADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |