ఇతనికంటె ఘనులిక లేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతనికంటె ఘనులిక (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతనికంటె ఘనులిక లేరు
యిరర దేవతల యిందరిలోన॥

భూపతి ఈతడె పొదిగి కొలువరో
శ్రీపతి ఈతడే చేకొనరో
యేపున బలువుడు నీతడే చేరరో
పైపై వేంకటపతి యైనాడు॥

మరుగురుడితడే మతి నమ్మగదరో
పరమాత్ముడితడే భావించరో
కరివరదుడితడే గతియని తలచరో
పరగ శ్రీ వేంకటపతియైనాడు॥

తల్లియు నితడే తండ్రియు నితడే
వెల్లవిరై యిక విడువకురో
చల్లగా నితని శరణని బ్రతుకరో
అల్ల శ్రీ వేంకటహరి అయినాడు॥


Itanikamte ghanulika (Raagam: ) (Taalam: )

Itanikamte ghanulika laeru
Yirara daevatala yimdarilona

Bhoopati eetade podigi koluvaro
Sreepati eetadae chaekonaro
Yaepuna baluvudu neetadae chaeraro
Paipai vaemkatapati yainaadu

Maruguruditadae mati nammagadaro
Paramaatmuditadae bhaavimcharo
Karivaraduditadae gatiyani talacharo
Paraga Sree vaemkatapatiyainaadu

Talliyu nitadae tamdriyu nitadae
Vellavirai yika viduvakuro
Challagaa nitani saranani bratukaro
Alla Sree vaemkatahari ayinaadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |