ఇతడుచేసినసేత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతడుచేసినసేత (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతడుచేసినసేత లెన్నిలేవిలమీద
యితడు జగదేకగర్వితుడౌనో కాడో ||

కుడువడా ప్రాణములుగొనుచు బూతకిచన్ను
తుడువడా కపటదైత్యులనొసలివ్రాలు
అడువడా నేలతో నలమి శకటాసురుని
వడువడా నెత్తురులు వసుధ కంసుని ||

పెట్టడా దనుజారిబిరుదు లోకమునమ్దు
కట్టడా బలిదైత్యు కర్మబంధముల
మెట్టడా కాళింగుమేటిశిరములు, నలియ
గొట్టడా దానవుల గోటానగోట్ల ||

మరవడా పుట్టువులు మరణములు బ్రాణులకు
పరపడా గంగ దనపాదకమలమున
చెరుపడా దురితములు శ్రీవేంకటేశుడిదె
నెరపడా లోకములనిండ దనకీర్తి ||


itaDucEsinasEta (Raagam: ) (Taalam: )


itaDucEsinasEta lennilEvilamIda
yitaDu jagadEkagarvituDaunO kADO

kuDuvaDA prANamulugonucu bUtakicannu
tuDuvaDA kapaTadaityulanosalivrAlu
aDuvaDA nElatO nalami SakaTAsuruni
vaDuvaDA netturulu vasudha kaMsuni

peTTaDA danujAribirudu lOkamunamdu
kaTTaDA balidaityu karmabaMdhamula
meTTaDA kALiMgumETiSiramulu, naliya
goTTaDA dAnavula gOTAnagOTla

maravaDA puTTuvulu maraNamulu brANulaku
parapaDA gaMga danapAdakamalamuna
cerupaDA duritamulu SrIvEMkaTESuDide
nerapaDA lOkamulaniMDa danakIrti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |