ఇట మీద కడమెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట మీద కడమెల్లా (రాగం: ) (తాళం : )

ఇట మీద కడమెల్లా నిక నీవు దీర్చవయ్యా
పటుకున జెలి నీకు బాలుపెట్టీ నిదిగో ||

నెలత మంచముపై కిన్నెర వాయించి వాయించి
తలకొని నీవురాగా దలవంచెను
సొలసి చెలులతోడ సుద్దులు దాజెప్పి చెప్పి
చెలగి నీమోము చూచి సిగ్గువడీ నిదిగో ||

పడతి నీమీది పాట పాడిపాడి అర్థము నీ
వడిగితే నవ్వలి మోమై నవ్వీని
అడియాలముల రూపు అద్దములో జూచి చూచి
కడు నీవు కొంగు వట్టగా భ్రమసీని ||

సతి యేకతాన నుండి జవ్వాది పూసి పూసి
రతి నీవు గూడగా సరసమాడీని
ఇతవైన శ్రీ వేంకటేశ నీవాపె గూడగా
పతి చూచి యిప్పుడిట్టె పక్కున నవ్వీని ||


iTa mIda kaDamellA (Raagam: ) (Taalam: )

iTa mIda kaDamellA nika nIvu dIrcavayyA
paTukuna jeli nIku bAlupeTTI nidigO

nelata maMcamupai kinnera vAyiMci vAyiMci
talakoni nIvurAgA dalavaMcenu
solasi celulatODa suddulu dAjeppi ceppi
celagi nImOmu cUci sigguvaDI nidigO

paDati nImIdi pATa pADipADi arthamu nI
vaDigitE navvali mOmai navvIni
aDiyAlamula rUpu addamulO jUci cUci
kaDu nIvu koMgu vaTTagA BramasIni

sati yEkatAna nuMDi javvAdi pUsi pUsi
rati nIvu gUDagA sarasamADIni
itavaina SrI vEMkaTESa nIvApe gUDagA
pati cUci yippuDiTTe pakkuna navvIni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |