ఇట్టి విందు గంటివా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి విందు గంటివా (రాగం: ) (తాళం : )

ఇట్టి విందు గంటివా నీవెక్కదైనా
అట్టె ఆకెపొత్తున నీవారగించవయ్యా ||

కలికి కెమ్మోవితీపు కమ్మని తేనెలవిందు
చలువచూపులు నీకు జిక్కెరవిందు
సెలవి లేనవ్వులే చిలుపాలతోడి విందు
అలమేలుమంగ సేసి నారగించవయ్యా ||

కాంత గోరిచెనకులు కారపు గూరలవిందు
పంతపు మాటలే ఆవపచ్చడి విందు
వింతబొమ్మల జింకెనలే వేడి పడిదాల విందు
అంతసేసీ నీదేవి యారగించవయ్యా ||

అట్టడి సమరతి యాఅడి తరితీపువిందు
గట్టి సిగ్గు పెరుగు మీగడల విందు
గుట్టుతో మన్నించితివి కమ్మను శ్రీవేంకటేశ
అట్టె నీతనివిదీర నారగించవయ్యా ||


iTTi viMdu gaMTivA (Raagam: ) (Taalam: )

iTTi viMdu gaMTivA nIvekkadainA
aTTe Akepottuna nIvAragiMchavayyA ||

kaliki kemmOvitIpu kammani tEnelaviMdu
chaluvachUpulu nIku jikkeraviMdu
selavi lEnavvulE chilupAlatODi viMdu
alamElumaMga sEsi nAragiMchavayyA ||

kAMta gOrichenakulu kArapu gUralaviMdu
paMtapu mATalE AvapachchaDi viMdu
viMtabommala jiMkenalE vEDi paDidAla viMdu
aMtasEsI nIdEvi yAragiMchavayyA ||

RaTTaDi samarati yARaDi taritIpuviMdu
gaTTi siggu perugu mIgaDala viMdu
guTTutO manniMchitivi kammanu SrIvEMkaTESa
aTTe nItanividIra nAragiMchavayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |