ఇట్టి భాగ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి భాగ్యము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇట్టి భాగ్యము గంటిమి యిద్దరూ బదుకుదురయా
పట్టము గట్టుకొంటివి పచ్చిదేరెనయ్యా ||

చెలియతోడే నీకు సింహాసనపుగద్దె
అలరుజూపులె రత్నాభిషేకాలు
చలువైన నవ్వులే ఛత్రచామరములు
కలిగె నీకింక నేమి గావలెనయ్యా ||

చనుగవలే నీకు సామ్రాజ్య దుర్గములు
నినుపు మోవితేనెలు నిచ్చబోనాలు
వొనరిన కౌగిలే వుండెడి నీనగరు
యెనయ నచ్చె నీ భాగ్యమీడెర నయ్యా ||

రతి చెనకులే నీకు రవణపు సొమ్ములు
సతతపుగూటమే సర్వసంపద
యితవై శ్రీవేంకటేశ యీకె యలమేలుమంగ
సతమాయ మమ్ము నేలి జాణవైతివయ్యా ||


iTTi BAgyamu (Raagam: ) (Taalam: )

iTTi BAgyamu gaMTimi yiddarU badukudurayA
paTTamu gaTTukoMTivi paccidErenayyA

celiyatODE nIku siMhAsanapugadde
alarujUpule ratnABiShEkAlu
caluvaina navvulE CatracAmaramulu
kalige nIkiMka nEmi gAvalenayyA

canugavalE nIku sAmrAjya durgamulu
ninupu mOvitEnelu niccabOnAlu
vonarina kaugilE vuMDeDi nInagaru
yenaya nacce nI BAgyamIDera nayyA

rati cenakulE nIku ravaNapu sommulu
satatapugUTamE sarvasaMpada
yitavai SrIvEMkaTESa yIke yalamElumaMga
satamAya mammu nEli jANavaitivayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |