ఇట్టి ప్రతాపముగల యీతని దాసులనెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి ప్రతాపముగల(రాగం:మాళవి ) (తాళం : )

ఇట్టి ప్రతాపముగల యీతని దాసులనెల్ల
కట్టునా కర్మములెల్ల గాలి బోబుగాక

యెలమి జక్రాయుధున కెదురా దానవులు
తొలగ కెందుచొచ్చిన దుండించుగాక
ఇల గరుడధ్వజుపై నెక్కునా విషములు
కలగి నీరై పారి గాలిబోబుగాక

గోవర్దనధరునిపై కొలువునా మాయలు
వేవేలుదునుకలై విరుగుగాక
కేవలుడచ్యుతునొద్ద గీడు చూపగలవా
కావరమై తా దానె గాలి బోవుగాక

వీరనారసింహునకు వెరపులు గలవా
దూరాన గగ్గులకాడై తొలగుగాక
కోరి యీ శ్రీవేంకటేశు గొలిచితి మిదివో
కారుకొన్నపగలెల్ల గాలి బోవుగాక


Itti prataapamugala (Raagam: maalavi ) (Taalam: )

Itti prataapamugala yeetani daasulanella
Kattunaa karmamulella gaali bobugaaka

Yelami jakraayudhuna keduraa daanavulu
Tolaga kemduchochchina dumdimchugaaka
Ila garudadhvajupai nekkunaa vishamulu
Kalagi neerai paari gaalibobugaaka

Govardanadharunipai koluvunaa maayalu
Vaevaeludunukalai virugugaaka
Kaevaludachyutunodda geedu choopagalavaa
Kaavaramai taa daane gaali bovugaaka

Veeranaarasimhunaku verapulu galavaa
Dooraana gaggulakaadai tolagugaaka
Kori yee sreevaemkataesu golichiti midivo
Kaarukonnapagalella gaali bovugaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |