ఇట్టి నాస్తికులమాట యేమని సమ్మెడి దిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇట్టి నాస్తికులమాట (రాగం: గుండక్రియ) (తాళం : )

ఇట్టి నాస్తికులమాట యేమని సమ్మెడి దిక
పట్టి సములమంటానే భక్తుల దూషింతురు

వేదములు చదువుతా విశ్వమెలా గల్లనేరు
ఆదెస తాము పుట్టుండి అదియును మాయనేరు
పాదగువిష్ణుడుండగ బయలు తత్వమనేరు
లేదు జీవతత్వమంటా లేమల బొందుదురు

తిరమై తమ ఇండ్ల దేవపూజలు సేసేరు
ధరలోన తముదామే దైవమనేరు
ఆరయగర్మమె బ్రహ్మమని యాచరించేరు
సరి నదే కాదని సన్యసించేరు

అందుక పురుషసూక్తమర్థము జెప్పుదురు
కందువ నప్పటి నిరాకారమందురు
యిందులో శ్రీవేంకటేశ యిటె నీ దాసులుగాక
మందపురాక్షసులాడేమతము నడతురు


Itti naastikulamaata (Raagam: Gumdakriya) (Taalam: )

Itti naastikulamaata yaemani sammedi dika
Patti samulamamtaanae bhaktula dooshimturu

Vaedamulu chaduvutaa visvamelaa gallanaeru
Aadesa taamu puttumdi adiyunu maayanaeru
Paadaguvishnudumdaga bayalu tatvamanaeru
Laedu jeevatatvamamtaa laemala bomduduru

Tiramai tama imdla daevapoojalu saesaeru
Dharalona tamudaamae daivamanaeru
Aarayagarmame brahmamani yaacharimchaeru
Sari nadae kaadani sanyasimchaeru

Amduka purushasooktamarthamu jeppuduru
Kamduva nappati niraakaaramamduru
Yimdulo sreevaemkataesa yite nee daasulugaaka
Mamdapuraakshasulaadaematamu nadaturu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |