ఇచ్చలో గోరేవల్లా ఇచ్చేధనము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇచ్చలో గోరేవల్లా్ (రాగం:రామక్రియ ) (తాళం : )

ఇచ్చలో గోరేవల్లా ఇచ్చేధనము
అచ్చుతనామమెపో అధికపుధనము

నారదాదులువొగడేనాలుకపయిధనము
సారపువేదములలో చాటేధనము
కూరిమిమునులు దాచుకొన్నట్టిధనము
నారాయణనామ మిదే నమ్మినట్టిధనము

పరమపదవికి సంబళమైనధనము
యిరవై భక్తులకెల్లా నింటిధనము
పరగ నంతరంగాన పాతినట్టిధనము
హరినామ మిదియపో అరచేతిధనము

పొంచి శివుడు కాశిలో బోధించేధనము
ముంచినాఅచార్యుల మూలధనము
పంచి శ్రీ వేంకటపతి పాలించేధనము
నించి విష్ణునామ మదే నిత్యమైనధనము।


(Raagam: Raamakriya ) (Taalam: )

Ichchalo goraevallaa ichchaedhanamu
Achchutanaamamepo adhikapudhanamu

Naaradaaduluvogadaenaalukapayidhanamu
Saarapuvaedamulalo chaataedhanamu
Koorimimunulu daachukonnattidhanamu
Naaraayananaama midae namminattidhanamu

Paramapadaviki sambalamainadhanamu
Yiravai bhaktulakellaa nimtidhanamu
Paraga namtaramgaana paatinattidhanamu
Harinaama midiyapo arachaetidhanamu

Pomchi sivudu kaasilo bodhimchaedhanamu
Mumchinaaachaaryula mooladhanamu
Pamchi sree vaemkatapati paalimchaedhanamu
Nimchi vishnunaama madae nityamainadhanamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |