ఇందుమీద సతిభావ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుమీద సతిభావ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుమీద సతిభావ మెట్లౌనో యేమౌనో
విందుగా జెలువునికి విన్నవించరే ||

కోవిలకూతకుగానే గుండె జల్లురని చెలి
పూవక పూచిన యట్టు పులకించె
మావినుండి యంతలోనే మదన భూతముసోకె
పోవులైన పుప్పొడినే పోయరే బడిమి ||

కోమలి చందురుడనే కొరవిదయ్యము జూచి
దీమన మింతయు మాని దిగులందెను
తేమలైన వెన్నెలల దిమ్మువట్టి నిలువున
మైమఅచె గప్పురాన మంత్రించరే ||

ఇంతలో శ్రీవేంకటేశుడిందుకు విచ్చేయగాను
చింతదీర మేనెల్ల జెమరించెను
వింతలైన రతులలొ విరహపు సోకు వాసె
కంతు చిగురాకు రక్షగట్టరే యంగనకు ||


iMdumIda satibhAva (Raagam: ) (Taalam: )

iMdumIda satibhAva meTlounO yEmaunO
viMdugA jeluvuniki vinnaviMcharE ||

kOvilakUtakugAnE guMDe jallurani cheli
pUvaka pUchina yaTTu pulakiMche
mAvinuMDi yaMtalOnE madana bhUtamusOke
pOvulaina puppoDinE pOyarE baDimi ||

kOmali chaMduruDanE koravidayyamu jUchi
dImana miMtayu mAni digulaMdenu
tEmalaina vennelala dimmuvaTTi niluvuna
maimaRache gappurAna maMtriMcharE ||

iMtalO SrIvEMkaTESuDiMduku vichchEyagAnu
chiMtadIra mEnella jemariMchenu
viMtalaina ratulalo virahapu sOku vAse
kaMtu chigurAku rakShagaTTarE yaMganaku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |