ఇందునందు దిరుగుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందునందు దిరుగుచు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందునందు దిరుగుచు నెవ్వరివాడవుగాక
బందెపసరమువైతి బాపు జీవుడా ||

తోలుబొక్కలోన జొచ్చి తూలేటియాకలిచేత
పాలుమాలి యిందరికి బంటుబంటవై
యేలినవాని గానక యేచినయాసలవెంట
కూలికిబో దొరకుంటి కూళజీవుడా ||

తీటమేనిలోన జొచ్చి దిమ్మరిదొంగలచేత
మూటగట్టించుక నీవు మూలదొరవై
గాటపువిభునిచేతిఘనత కోరికలకు
 వేటకుక్కవైతివి వెర్రిజీవుడా ||

చీమలింటిలోన జొచ్చి చిక్కువడి అందరిలో
దోమకరకుట్లకు తోడిదొంగవై
యేమరి వేంకటవిభు నెరుగక జాడుజొప్ప
నాము మేయ దొరకొంటి నాలిజీవుడా ||


iMdunaMdu dirugucu (Raagam: ) (Taalam: )

iMdunaMdu dirugucu nevvarivADavugAka
baMdepasaramuvaiti bApu jIvuDA

tOlubokkalOna jocci tUlETiyAkalicEta
pAlumAli yiMdariki baMTubaMTavai
yElinavAni gAnaka yEcinayAsalaveMTa
kUlikibO dorakuMTi kULajIvuDA

tITamEnilOna jocci dimmaridoMgalacEta
mUTagaTTiMcuka nIvu mUladoravai
gATapuviBunicEtiGanata kOrikalaku
vETakukkavaitivi verrijIvuDA

cImaliMTilOna jocci cikkuvaDi aMdarilO
dOmakarakuTlaku tODidoMgavai
yEmari vEMkaTaviBu nerugaka jADujoppa
nAmu mEya dorakoMTi nAlijIvuDA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |