ఇందుకేనా విభుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకేనా విభుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకేనా విభుడు నీయింట నెలకొన్నాడు
కందువెఱుగుదువు యీకత నీవే నేర్తువే ||

నయమెంత గలిగినా ననుపులకే మేలు
ప్రియమెంత గలిగినా పెనపులకే మేలు
జయమెంత గలిగినా చనవులకే మేలు
 క్రియలెఱుగుదువు యీకీలు నీవే నేర్తువే ||

మొగమెంత చూచినా మోహానకే మూలము
తగవెంత నెరపినా తగులుకే మూలము
నగవెంత గలిగినాను నమ్మికలకు మూలము
పగటెరుగుదువు యీపాడి నీవే నేర్తువే ||

వూడిగ మెంతసేసినా వొద్దికలకే దాపు
వేడుకెంత నిలిపినా విఱ్ఱవీగుటకే దాపు
కూడితివిన్ని చందాల కోరిక శ్రీ వేంకటేశు
జాడెఱుగుదువు సరసము సరసము నీవే నేర్తువు ||


iMdukEnA viBuDu (Raagam: ) (Taalam: )

iMdukEnA viBuDu nIyiMTa nelakonnADu
kaMduverxuguduvu yIkata nIvE nErtuvE

nayameMta galiginA nanupulakE mElu
priyameMta galiginA penapulakE mElu
jayameMta galiginA canavulakE mElu
kriyalerxuguduvu yIkIlu nIvE nErtuvE

mogameMta cUcinA mOhAnakE mUlamu
tagaveMta nerapinA tagulukE mUlamu
nagaveMta galiginAnu nammikalaku mUlamu
pagaTeruguduvu yIpADi nIvE nErtuvE

vUDiga meMtasEsinA voddikalakE dApu
vEDukeMta nilipinA virxrxavIguTakE dApu
kUDitivinni caMdAla kOrika SrI vEMkaTESu
jADerxuguduvu sarasamu sarasamu nIvE nErtuvu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |