ఇందుకేకాబోలు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకేకాబోలు నీవు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకేకాబోలు నీవు యిట్టే యవధరించేవు
కందువ లన్నియు నీమై గనియైనట్లుండె ||

హరి నీవు కప్పురకా పవధరించేవేళ
విరివిగా నిందరు భావించి చూచితే
తరుణులనవ్వులెల్లా దట్టమై నీమేనిమీద
పెరిగిపెరిగి యట్టే పేరినయట్లుండె ||

భువనేశ నీవు తట్టుపుణుగు చాతుకొనగ
యివల నీదాసులెల్లా నెంచిచూచితే
కవగూడి నీసతులకనుచూపులెల్లాను
తివిరి నీమేనిమీద తిరమైనట్లుండె ||

శ్రీవేంకటేశ నీచెలి యలమేల్మంగతో
తావున మెరసేది నే దలిచితేను
కోవరపుగొల్లెతల గుబ్బలకుంకుమనిగ్గు
వేవేలయి నీయందచ్చు వేసినయట్లుండె ||


iMdukEkAbOlu nIvu (Raagam: ) (Taalam: )

iMdukEkAbOlu nIvu yiTTE yavadhariMcEvu
kaMduva lanniyu nImai ganiyainaTluMDe

hari nIvu kappurakA pavadhariMcEvELa
virivigA niMdaru BAviMci cUcitE
taruNulanavvulellA daTTamai nImEnimIda
perigiperigi yaTTE pErinayaTluMDe

BuvanESa nIvu taTTupuNugu cAtukonaga
yivala nIdAsulellA neMcicUcitE
kavagUDi nIsatulakanucUpulellAnu
tiviri nImEnimIda tiramainaTluMDe

SrIvEMkaTESa nIceli yalamElmaMgatO
tAvuna merasEdi nE dalicitEnu
kOvarapugolletala gubbalakuMkumaniggu
vEvElayi nIyaMdaccu vEsinayaTluMDe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |