ఇందుకుగా నాయెరగమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకుగా నాయెరగమ(రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకుగా నాయెరగమి నేమని దూరుదును
అందియు నినునే దెలియక అయ్యోనేనిపుడు ||

ఆతుమ లోన నుండి యఖిలోపాయములు
చేతనునకు నీవే చింతించగాను
కాతుర పడి నేను కర్తననుచు బనులు
యాతల జెప్పగబూనే విస్సిరో ||

తనువిటు నీవొసగి తగుభాగ్యము నీవై
అనువుగ జీవునినీ యటు నీవేలగను
తనియక నేనొరులు దాతలనుచుబోయి
కనుగొని వేడగ దొడగేకటకటా ||

శ్రీ వేంకటాద్రిపై నుండి చేరి కన్నులెదుటను
సేవగొని యిటేకృపసేయ గాను
సేవలగన్న వారెల్ల జుట్టములంట నేను
జీవులతోబొందు సేసేజెల్లబో ||


iMdukugA nAyeragami (Raagam: ) (Taalam: )

iMdukugA nAyeragami nEmani dUrudunu
aMdiyu ninunE deliyaka ayyOnEnipuDu

Atuma lOna nuMDi yaKilOpAyamulu
cEtanunaku nIvE ciMtiMcagAnu
kAtura paDi nEnu kartananucu banulu
yAtala jeppagabUnE vissirO

tanuviTu nIvosagi taguBAgyamu nIvai
anuvuga jIvuninI yaTu nIvElaganu
taniyaka nEnorulu dAtalanucubOyi
kanugoni vEDaga doDagEkaTakaTA

SrI vEMkaTAdripai nuMDi cEri kannuleduTanu
sEvagoni yiTEkRupasEya gAnu
sEvalaganna vArella juTTamulaMTa nEnu
jIvulatOboMdu sEsEjellabO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |