ఇందిర వడ్డించ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిర వడ్డించ(రాగం: ) (తాళం : )

ఇందిర వడ్డించ నింపుగను
చిందక యిట్లే భుజించవో స్వామి

అక్కాళపాళాలు నప్పాలు వడలు
పెక్కైనసయిదంపు పేణులును
సక్కెరరాసులు సద్యోఘృతములు
కిక్కిరియ నారగించవో స్వామి

మీరినకెళంగు మిరియపు దాళింపు
గూరలు కమ్మనికూరలును
సారంపుబచ్చళ్ళు చవులుగ నిట్టే
కూరిమితో జేకొనవో స్వామీ

పిండివంటలును బెరుగులు బాలు
మెండైన పాశాలు మెచ్చి మెచ్చి
కొండలపొడవు కోరి దివ్యాన్నాలు
వెండియు మెచ్చవే వేంకటస్వామీ


iMdira vaDDiMca(Raagam: ) (Taalam: )

iMdira vaDDiMca niMpuganu
ciMdaka yiTlE BujiMcavO svAmi

akkALapALAlu nappAlu vaDalu
pekkainasayidaMpu pENulunu
sakkerarAsulu sadyOGRutamulu
kikkiriya nAragiMcavO svAmi

mIrinakeLaMgu miriyapu dALiMpu
gUralu kammanikUralunu
sAraMpubaccaLLu cavuluga niTTE
kUrimitO jEkonavO svAmI

piMDivaMTalunu berugulu bAlu
meMDaina pASAlu mecci mecci
koMDalapoDavu kOri divyAnnAlu
veMDiyu meccavE vEMkaTasvAmI


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |