ఇందిరా రమణుదెచ్చి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరారమణు (రాగం:శివరంజని ) (తాళం : )

ఇందిరారమణు దెచ్చి యియ్యరో మా కిటువలె
పొంది యీతని పూజింప పొద్దాయనిపుడు !!

ధారుణి మైరావణు దండించి రాముదెచ్చి
నేరుపున మించిన అంజనీతనయా
ఘోర(తూల)నాగపాశముల కొట్టివేసి యీతని
కారుణ్యమందినట్టి ఖగరాజ గరుడా !!

నానాదేవతలకు నరసింహు కంభములో
పానిపట్టి చూపినట్టి ప్రహ్లాదుడా
మానవుడౌ కృష్ణ మహిమల విశ్వరూపు
పూని బండి నుంచుకొన్న పోటుబంట అర్జునా !!

శ్రీ వల్లభునకు అశేష కైంకర్యముల
శ్రీ వేంకటాద్రివైన శేషమూరితీ
కైవసమైనయట్టి కార్తవీర్యార్జునుడా
దేవుని నీవేళనిట్టె తెచ్చి మాకు నియ్యరే !!


indirAramaNu decchi (Raagam: ) (Taalam: )

indirAramaNu decchi yiyyarO mA kiTuvale
pondi yItani poojimpa poddAyanipuDu !!

dHAruNi mairAvaNu danDinchi rAmudecchi
nErupuna minchina anjanItanayA
ghOra(toola)nAgapASamula koTTivEsi yItani
kAruNyamandinaTTi khagarAja garuDA !!

nAnAdEvatalaku narasiMhu kambhamulO
pAnipaTTi choopinaTTi prahlAduDA
mAnavuDou kRshNa mahimala viSwaroopu
pooni banDi nunchukonna pOTubanTa arjunA !!

SrI vallabhunaku aSEsha kaimkaryamula
SrI vEnkaTAdrivaina SEshamooritI
kaivasamainayaTTi kArtavIryArjunuDA
dEvuni nIvELaniTTe tecchi mAku niyyarE !!


బయటి లింకులు[మార్చు]

Indira-Ramanuthechi


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |