ఇందిరాపతిమాయలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరాపతిమాయలు (రాగం: సింధుభైరవి) (తాళం: ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఇందిరాపతిమాయలు యింతులు సుండీ
మందలించి హరి గొల్చి మనుదురుగాని ||

అతివలచూపులే ఆయాలు దాకీ జుండీ
జితమైనపులకల జిల్లులౌజుండీ
రతిపరవశములు రాగినమూర్ఛలు సుండీ
మతిలో దప్పించుక మనుదురుగాని ||

మెఱయించేచన్నులే మించుబెట్లగుండ్లు సుండీ
మెరగుమోపులే మచ్చుమేపులు సుండీ
మఱి మంచిమాటలు మాయపుటురులు సుండీ
మఱవక తప్పించుక మనుదురుగాని ||

బలుసంసారపుపొందు పాముతోడిపొత్తు సుండీ
వెలలేని వలపులు విషము సుండీ
యెలమితో శ్రీవేంకటేశ్వరుమఱుగు చొచ్చి
మలయుచు సొలయుచు మనుదురుగాని ||


iMdirApatimAyalu yiMtulu (Raagam: Sindhubhairavi) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

iMdirApatimAyalu yiMtulu suMDI
maMdaliMci hari golci manudurugAni

ativalacUpulE AyAlu dAkI juMDI
jitamainapulakala jillulaujuMDI
ratiparavaSamulu rAginamUrCalu suMDI
matilO dappiMcuka manudurugAni

merxayiMcEcannulE miMcubeTlaguMDlu suMDI
meraxgumOpulE maccumEpulu suMDI
marxi maMcimATalu mAyapuTurulu suMDI
marxavaka tappiMcuka manudurugAni

balusaMsArapupoMdu pAmutODipottu suMDI
velalEni valapulu viShamu suMDI
yelamitO SrIvEMkaTESvarumarxugu cocci
malayucu solayucu manudurugAni

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |