ఇందిరానాయక యిదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరానాయక యిదివో(రాగం: ) (తాళం : )

ఇందిరానాయక యిదివో మాపాటు
చెంది నీవే గతి చేకొనవయ్యా ||

తీసీ గోరికతీదీపు లొకవంక
లాసీ సంసారలంపటము
మూసీ గర్మము మునుకొని పరచింత
సేసేదేమిక జెప్పేదేమి ||

వంచీ నాసలు వలసినచోటికి
పొంచీ దుర్గుణభోగములు
ముంచీ యౌవన మోహాంధకారము
యెంచేదేమి సోదించేదేమి ||

ఎరిగీ జిత్తము యించుకించుక నిన్ను
మరవని నీపైభక్తి మతినుండగా
నెరి శ్రీవేంకటపతి నీవే కాతువుగాక
వెరచి నేజేసే విన్నపమేమి ||


iMdirAnAyaka yidivO (Raagam: ) (Taalam: )

iMdirAnAyaka yidivO mApATu
ceMdi nIvE gati cEkonavayyA

tIsI gOrikatIdIpu lokavaMka
lAsI saMsAralaMpaTamu
mUsI garmamu munukoni paraciMta
sEsEdEmika jeppEdEmi

vaMcI nAsalu valasinacOTiki
poMcI durguNaBOgamulu
muMcI yauvana mOhAMdhakAramu
yeMcEdEmi sOdiMcEdEmi

erigI jittamu yiMcukiMcuka ninnu
\maravani nIpaiBakti matinuMDagA
neri SrIvEMkaTapati nIvE kAtuvugAka
veraci nEjEsE vinnapamEmi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |