ఇందాకా నెఱగనైతి నిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందాకా నెఱగనైతి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందాకా నెఱగనైతి నిక గపటములేల
చెంది యిట్టె నాతోడ జెప్పవయ్య మాటలు

మంతనానకు రాగాను మనసెల్లా నొక్కటాయ
పంతము నీ వియ్యగాను పాసెగోపము
అంతరంగము చెప్పగా ననుమానమింక నెంచ
రంతులు సేయక యిట్టె రావయ్య యింటికి

సరసము నీవాడగా చల్లనాయనా మేను
సరుస గూచుండగాను సమ్మతించితివి
యెరవులేక నవ్వగా నిరవాయ గూరిములు
బిరిదులెల్లా గంటి బెట్టవయ్య విడెము

గక్కన నీవు గూడగా కాతాళము లణగె
మిక్కిలి మన్నించగాను మెచ్చితి నేను
అక్కున శ్రీ వేంకటేశ అలమేలు మంగను నేను
వొక్కటై కూడితి విట్టె వుండవయ్య వొద్దను


iMdAkA nerxaganaiti(Raagam: ) (Taalam: )

iMdAkA nerxaganaiti nika gapaTamulEla
ceMdi yiTTe nAtODa jeppavayya mATalu

maMtanAnaku rAgAnu manasellA nokkaTAya
paMtamu nI viyyagAnu pAsegOpamu
aMtaraMgamu ceppagA nanumAnamiMka neMca
raMtulu sEyaka yiTTe rAvayya yiMTiki

sarasamu nIvADagA callanAyanA mEnu
sarusa gUcuMDagAnu sammatiMcitivi
yeravulEka navvagA niravAya gUrimulu
biridulellA gaMTi beTTavayya viDemu

gakkana nIvu gUDagA kAtALamu laNage
mikkili manniMcagAnu mecciti nEnu
akkuna SrI vEMkaTESa alamElu maMganu nEnu
vokkaTai kUDiti viTTe vuMDavayya voddanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |