ఇందరివలె జూడకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందరివలె జూడకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందరివలె జూడకు యింకా నన్ను
మందలించి యెటువలె మన్నించినా మంచిదే

తత్తరించి నీ మీద తప్పులు మోపగ నోప
కొత్త కొత్త మాటలను కొసర నోప
బత్తి గల దాన నీతో బంతము లాడగ నోప
చిత్తగించి యేమి దయసేసి నాను మంచిదే

చేయి చాచి కొనగోర బెనకగ నే నోప
చాయల సన్నల నిన్ను జరయనోప
నీ యాధీనపు దానను నిన్ను వెంగెమాడ నోప
రాయడించ కెటువలె రక్షించినా మంచిదే

అట్టే కౌగిట గూడితి వలయించ నే నోప
వట్టి సట లాడి నీతో వాదించ నోప
ఇట్టే శ్రీ వేంకటేశ యెనసితి విటు నన్ను
పట్టముగట్టి నన్నెంత పాలార్చినా మంచిదే


iMdarivale jUDaku(Raagam: ) (Taalam: )

iMdarivale jUDaku yiMkA nannu
maMdaliMci yeTuvale manniMcinA maMcidE

tattariMci nI mIda tappulu mOpaga nOpa
kotta kotta mATalanu kosara nOpa
batti gala dAna nItO baMtamu lADaga nOpa
cittagiMci yEmi dayasEsi nAnu maMcidE

cEyi cAci konagOra benakaga nE nOpa
cAyala sannala ninnu jarayanOpa
nI yAdhInapu dAnanu ninnu veMgemADa nOpa
rAyaDiMca keTuvale rakShiMcinA maMcidE

aTTE kaugiTa gUDiti valayiMca nE nOpa
vaTTi saTa lADi nItO vAdiMca nOpa
iTTE SrI vEMkaTESa yenasiti viTu nannu
paTTamugaTTi nanneMta pAlArcinA maMcidE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |