ఇంతే మరేమిలేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతే మరేమిలేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతే మరేమిలేదు యిందుమీదను
దొంతులకర్మాలు దుమ్ముదూరుపెత్తుట ||

వుల్లములో నుండి దేహమొగి రక్షించేహారి
నొల్లకున్న తన్ను దానొల్లకుండుట
బల్లిదు డతని మానిపరుల వేడేదెల్లా
పొల్లకట్టు దంచిదంచి పోగుసేసుకొనుట ||

యెయ్యెడా బుణ్యఫలము లేమి గలిగిన హరి
కియ్యకున్న నది దైవమియ్యకుండుట
చెయ్యార నాతని కొప్పుసేయని భోగములెల్లా
చయ్యన జెరకుబిప్పి చవిగొనుట ||

శ్రీకాంతుడైనట్టి శ్రీవేంకటేశ్వరుని
జేకొంటె సిరులెల్లా జేకొనుట
మేకులశ్రీహరినామమే నోరనుడుగుట
కైకొన్న యమృతపుగందు వగుట ||


iMtE marEmilEdu(Raagam: ) (Taalam: )

iMtE marEmilEdu yiMdumIdanu
doMtulakarmAlu dummudUrupettuTa

vullamulO nuMDi dEhamogi rakShiMcEhAri
nollakunna tannu dAnollakuMDuTa
ballidu Datani mAniparula vEDEdellA
pollakaTTu daMcidaMci pOgusEsukonuTa

yeyyeDA buNyaPalamu lEmi galigina hari
kiyyakunna nadi daivamiyyakuMDuTa
ceyyAra nAtani koppusEyani BOgamulellA
cayyana jerakubippi cavigonuTa

SrIkAMtuDainaTTi SrIvEMkaTESvaruni
jEkoMTe sirulellA jEkonuTa
mEkulaSrIharinAmamE nOranuDuguTa
kaikonna yamRutapugaMdu vaguTa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |