ఇంతేసి మతకాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతేసి మతకాలు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతేసి మతకాలు నే నెఱగనివా
పొంత నుండి నవ్వేవు పొద్దు వోదానీకు ||

తారుకాణాలంతే నేల తగవు నడపరాదా
గారావు నీ వెఱుగని కల్ల వున్నదా
కూరిమి సతులమూక కూరిచి తలవంచేవు
పోరులేల పెట్టేవు పొద్దు వోదా నీకు ||

వొడ బరచగనేల వూరకే వుండగరాదా
తడివితిమా నీవింతయు నేరవా
కడగడ లటుదొక్కి కమ్మినన్ను వేడుకొంటా
బుడికేవు నన్ను నీవు పొద్దు వోదా నీకు ||

నివ్వెరగంద నేల నిచ్చలాన నుండరాదా
జవ్వనపు నాచేత నీసలిగె కాదా
యివ్వల శ్రీ వేంకటేశ యిట్టె నిన్ను గూడితిని
పువ్వులనేల వేసేవు పొద్దు వోదా నీకు ||


iMtEsi matakAlu (Raagam: ) (Taalam: )

iMtEsi matakAlu nE nerxaganivA
poMta nuMDi navvEvu poddu vOdAnIku

tArukANAlaMtE nEla tagavu naDaparAdA
gArAvu nI verxugani kalla vunnadA
kUrimi satulamUka kUrici talavaMcEvu
pOrulEla peTTEvu poddu vOdA nIku

voDa baracaganEla vUrakE vuMDagarAdA
taDivitimA nIviMtayu nEravA
kaDagaDa laTudokki kamminannu vEDukoMTA
buDikEvu nannu nIvu poddu vOdA nIku

nivveragaMda nEla niccalAna nuMDarAdA
javvanapu nAcEta nIsalige kAdA
yivvala SrI vEMkaTESa yiTTe ninnu gUDitini
puvvulanEla vEsEvu poddu vOdA nIku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |