ఇంతేపో వారివారిహీనాధికములెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతేపో వారివారిహీనాధికములెల్ల (రాగం:గుజ్జర ) (తాళం : )

ఇంతేపో వారివారిహీనాధికములెల్ల
పంతాన తా మేపాతిభాగ్యము నాపాటే।

అందరిలో దేవుడుండు అందధికులు గొందరు
కొందరు హీనులై కుందుదు రింతే
చెంది వీచేగాలొకటే చేనిపంటా నొకటే
పొంది గట్టికొలుచుండి పొల్లు కడబడును।

పుట్టుగందరి కొకటే భూమిలో యేలికలును
వెట్టిబంట్లు గొందరై వీగుదు రింతే
చుట్టి వరి గురుమతో జొన్న గింజ సరిదూగు
తెట్టెలై మేలొకటికి తీలొకటికాయ

కోరి శ్రీవేంకటపతికుక్షిలోనే లోకములు
ఆరయ గిందెడు మీదెడై వున్నవింతే
యీరీతి నితనిదాసు లెక్కిరి పొడవులకు
తారి కిందికి దిగిరి దానవులై కొందరు


Imtaepo vaarivaariheenaadhikamulella (Raagam: Gujjara) (Taalam: )

Imtaepo vaarivaariheenaadhikamulella
Pamtaana taa maepaatibhaagyamu naapaatae

Amdarilo daevudumdu amdadhikulu gomdaru
Komdaru heenulai kumdudu rimtae
Chemdi veechaegaalokatae chaenipamtaa nokatae
Pomdi gattikoluchumdi pollu kadabadunu

Puttugamdari kokatae bhoomilo yaelikalunu
Vettibamtlu gomdarai veegudu rimtae
Chutti vari gurumato jonna gimja saridoogu
Tettelai maelokatiki teelokatikaaya

Kori sreevaemkatapatikukshilonae lokamulu
Aaraya gimdedu meededai vunnavimtae
Yeereeti nitanidaasu lekkiri podavulaku
Taari kimdiki digiri daanavulai komdaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |