ఇంతట: గావగదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతట: గావగదే (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతట: గావగదే ఇందిరానాయక నన్ను
పంతాన గాకాసురని బాలించినట్లు ||

దించని పంచభూతాల దేహము మోచితిగాన
నించిన యజ్గ్యానమున నిన్ను నెరగ
పంచేంద్రియములచే బట్టు వడ్డవాడ గాన
యెంచరాని సాపములే యిన్నియు జేసితిని ||

మిన్నువంటి జఠరాగ్ని మింగి వున్నవాడగాన
కన్నవెల్లా వేడివేడి కిశ్టపడితి
పన్నిన సంసారపుబ్రమ బడ్డవాడగాన
అన్నిటా దేవతలకు సరిగాపవైతి ||

ఆతుమలో నీ వుండే భాగ్యము గలవాడగాన
చైతన్యమున నీకు శరణంటిని
నీతితో శ్రీఎంకటేశ నీ పాలివాడగాన
బాతితో సర్వము నీ కొప్పనము సేసితిని ||


iMtaTa: gAvagadE (Raagam: ) (Taalam: )

iMtaTa: gAvagadE iMdirAnAyaka nannu
paMtAna gAkAsurani bAliMchinaTlu ||

diMchani paMchabhUtAla dEhamu mOchitigAna
niMchina yajgyAnamuna ninnu neraga
paMchEMdriyamulachE baTTu vaDDavADa gAna
yeMcharAni sApamulE yinniyu jEsitini ||

minnuvaMTi jaTharAgni miMgi vunnavADagAna
kannavellA vEDivEDi kishTapaDiti
pannina saMsArapubrama baDDavADagAna
anniTA dEvatalaku sarigApavaiti ||

AtumalO nI vuMDE bhAgyamu galavADagAna
chaitanyamuna nIku SaraNaMTini
nItitO SrIVeMkaTESa nI pAlivADagAna
bAtitO sarvamu nI koppanamu sEsitini ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |