ఆరగింపవే, పా - లారగింపవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఆరగింపవే పాలారగింపవే (రాగం: తోడి) (తాళం : రూపకము)


పల్లవి 

ఆరగింపవే, పా - లారగింపవే ॥ఆరగింపవే॥

అనుపల్లవి 

రఘు వీర జనకజా కర పవిత్రితమౌ వెన్న పా ।।లారగింపవే॥


చరణము 

సారమైన దివ్యాన్నము - షడ్రసయుత భక్షణములు

దార సోదరాదులతో, త్యాగరాజు వినుత! పా ॥లారగింపవే॥


AragimpavE, pAlAragimpavE (Raagam: tODi) (Taalam: roopaka)


pallavi 

AragimpavE, pAlAragimpavE (AragimpavE)

anupallavi 

(raghu) vIra janakajAkara pavitritamau venna pA (lAragimpavE)


caraNam 

sAramaina divyAnnamu shaD rasayuta bhakSaNamulu

dAra sOdarAdulatO, tyAgarAjavinuta! pA (lAragimpavE)