ఆతడెవ్వాడు చూపరే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆతడెవ్వాడు చూపరే (రాగం: ) (తాళం : )

ఆతడెవ్వాడు చూపరే అమ్మలాల
ఏతుల నాడేటిక్రిష్ణుడీతడే కాడుగదా

కందువ దేవకి బిడ్డ గనెనట నడురేయి
అంది యశోదకు కొడుకైనాడట
సందడించి పూతకి చంటిపాలు తాగెనట
మందల ఆవుల గాచి మలసెనట

మంచిబండి దన్నెనట మద్దులు విరిచెనట
ఇంచుకంతవేల కొండయెత్తినాడట
మంచాలపై గొల్లెతలమానాలు చేకొనెనట
మించుల పిల్లగోవివట్టి మెరసెనటా

కాళింగుని మెట్టెనట కంసు( బొరిగొనెనట
పాలించి సురల చేపట్టెనట
యీలీల శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైనదేవుడట
యేలెనట పదారువేల ఇంతుల నిందరిని


AtaDevvADu chUparE (Raagam: ) (Taalam: )

AtaDevvADu chUparE ammalAla
Etula nADETikriShNuDItaDE kADugadA

kaMduva dEvaki biDDaganenaTa naDurEyi
aMdi yaSOdaku koDukainADaTa
saMdaDiMchi pUtakichaMTipAlu tAgenaTa
maMdala Avula gAchi malasenaTa

maMchibaMDi dannenaTa maddulu virichenaTa
iMchukaMtavEla koMDayettinADaTa
maMchAlapai golletalamAnAlu chEkonenaTa
miMchula pillagOvivaTTi merasenaTa

kALiMguni meTTenaTa kaMsu( borigonenaTa
pAliMchi surala chEpaTTenaTa
yIlIla SrIvEMkaTAdri niravainadEvuDaTa
yElenaTa padAruvEla iMtula niMdarini


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |