ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/దివి రమణకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దివి రమణకవి.

ఇతడు వాసిరెడ్డి రామలింగ ప్రభుని ప్రేరణముచేత శృంగారధామమను రెండాశ్వాసముల ప్రబంధమునుజేసి శ్రీ మంగళగిరి నృసింహస్వామి కంకితము చేసెను.