అహో నమో నమో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అహో నమో నమో (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అహో నమో నమో ఆదిపురుష నీకు
ఈహల నెంతవాడను ఎట్టుగాచితివి // పల్లవి //

లోకాలోకములు లోన నించుకొన్న నీవు
ఈకడ నా యాత్మలోన నెట్టణగితివి
ఆకడ వేదములకు నగోచరమైన నీవు
వాక్కుచే నీ నామముల వడి నెట్టణగితివి // అహో నమో //

అన్నిటా బ్రహ్మాదుల యజ్ఞ భోక్తవైన నీవు
అన్న పానాదు లివి యెట్టారగించితివి
సన్నుతి పూర్ణుడవై జనియించిన నీవు
వున్నతి నా పుట్టుగలో వొకచో నెట్టుంటివి // అహో నమో //

దేవతలచే పూజ తివిరి గొనిన నీవు
ఈవల నాచే పూజ ఎట్టుగొంటివి
శ్రీ వేంకటాద్రి మీద సిరితో గూడిన నీవు
ఈ వీధి మా యింట ఇపుడెట్టు నిలిచితివి // అహో నమో //


ahO namO namO (Raagam: ) (Taalam: )

ahO namO namO AdipuruSha nIku
Ihala neMtavADanu eTTugAcitivi

lOkAlOkamulu lOna niMcukonna nIvu
IkaDa nA yAtmalOna neTTaNagitivi
AkaDa vEdamulaku nagOcaramaina nIvu
vAkkucE nI nAmamula vaDi neTTaNagitivi

anniTA brahmAdula yaj~ja BOktavaina nIvu
anna pAnAdu livi yeTTAragiMcitivi
sannuti pUrNuDavai janiyiMcina nIvu
vunnati nA puTTugalO vokacO neTTuMTivi

dEvatalacE pUja tiviri gonina nIvu
Ivala nAcE pUja eTTugoMTivi
SrI vEMkaTAdri mIda siritO gUDina nIvu
I vIdhi mA yiMTa ipuDeTTu nilicitivi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |