అమ్మ నను బ్రోవవే రఘురాముని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  సావేరి రాగం   త్రిపుట తాళం

ప: అమ్మ నను బ్రోవవే రఘురాముని

కొమ్మ నను గావవే మా || అమ్మ ||


చ 1: అమ్మ నను బ్రోవవే సమ్మది తోడ మా

యమ్మ వనుచు నిన్ను నెమ్మది గొలిచెద || అమ్మ ||


చ 2: కన్నతల్లి నీవు కనుగొని నా పాటు

విన్నప మొనరించి వేగమే విభునితో || అమ్మ ||


చ 3: యుల్లములోన మీయుభయుల నెరనమ్మి

యెల్లవేళల వేడి వేసారితి నిపుడు || అమ్మ ||


చ 4: చలముమాని భద్రశైల రామదాసు

నలసటబెట్టక యాదరణ జేసి || అమ్మ ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.