అబ్బబ్బా దెబ్బలకు నోర్వలేనురా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


      అసావేరి రాగం      ఆది తాళం

ప: అబ్బబ్బా దెబ్బలకు నోర్వలేనురా

జబ్బుసేయకురా తబ్బిబ్బాయెనురా || అబ్బబ్బా ||


చ1: అట్టె నిను పూజించినట్టి చేతులనిదిగో

కట్టె బెట్టి కొట్టిరెటు తాళుదునయ్య|| అబ్బబ్బా ||


చ2: రట్టుతీర్చీవేళ గట్టిగా నీవునను

జెట్టుబట్టి యేలుకో పట్టాభిరామ || అబ్బబ్బా ||


చ3: శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకుడవుగాద

శరధిబంధించిన శౌర్యమేమాయెరా || అబ్బబ్బా ||


చ4: పరంధామ నీ పాదములాన వినరా

పరులకొక్క కాసు నే నివ్వలేదురా || అబ్బబ్బా ||


చ5: భద్రాద్రి శ్రీరామ నీ నామమెపుడు

ప్రేమతో భజియించు రామదాసునేలు || అబ్బబ్బా ||


This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.