అంతా రామమయం బీ జగమంతా రామమయం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


         వరాళి రాగం         ఆది తాళం

ప: అంతా రామమయం ఈ జగమంతా రామమయం || అంతా ||


చ1: అంతరంగమున ఆత్మారాము డ

నంత రూపమున వింతలు సలుపగ || అంతా ||


చ2: సోమ సూర్యులును సురలు తారలును

ఆ మహాంబుధులు నఖిల జగంబులు || అంతా ||


చ3: అండాండంబులు పిండాండంబులు

బ్రహ్మాండంబులు బ్రహ్మ మొదలుగ || అంతా ||


చ4: నదులు వనంబులు నానా మృగములు

విదిత కర్మములు వేదశాస్త్రములు || అంతా ||


చ5: అష్ట దిక్కులును ఆదిశేషుడును

అష్ట వసువులును అరిషడ్వర్గము || అంతా ||


చ6: ధీరుడు భద్రాచల రామదాసుని

కోరిక లొసగెడి తారక నామము || అంతా ||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.